1. Trang chủ
  2. /
  3. Chứng khoán
  4. /
  5. TotalEnergies: Triển vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2023

TotalEnergies: Triển vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2023

TotalEnergies (NYSE:TTE) là một công ty dầu khí tích hợp đa quốc gia của Pháp. Mặc dù giá khí đốt tự nhiên đã giảm đáng kể trong vài tuần qua, TTE cũng tiếp xúc có ý nghĩa với thị trường dầu mạnh và ổn định.

Hơn nữa, bất chấp khoản phí dự kiến trị giá 6 tỷ USD sắp tới, các nhà đầu tư nên bỏ qua vấn đề này và nghĩ xa hơn.

Tỷ suất cổ tức của TTE năm 2023 được dự đoán tăng

Theo ước tính, tỷ suất cổ tức của TTE năm 2023 có thể đạt 6%. Đây là một phân tích cân bằng để giúp các nhà đầu tư suy nghĩ về cơ hội đang diễn ra.

Những gì chúng ta thấy ở trên là các phân khúc đa dạng của TotalEnergies, tất cả đều đóng góp một lượng đáng kể vào lợi nhuận của công ty.

Do đó, iGRP của TotalEnergies (phân khúc Khí đốt, Năng lượng tái tạo & Năng lượng tích hợp), có thu nhập hoạt động tăng 130%, có thể sẽ không đạt được hiệu suất mạnh mẽ tương đương vào đầu năm 2023.

Trên thực tế, vào đầu năm 2023, iGRP của TTE rất có khả năng sẽ kết thúc với các so sánh tăng trưởng âm so với cùng kỳ trên dòng thu nhập hoạt động.

Tuy nhiên, do TTE cũng có mức độ tiếp xúc khá lớn cùng với thực tế là thị trường dầu hiện có vẻ đã sẵn sàng cho sức mạnh trong ngắn hạn, điều này sẽ đảm bảo rằng TTE vẫn có thể đạt được kết quả khả quan, mặc dù một trong những đơn vị kinh doanh lớn nhất của nó, iGRP – hiện đang phải vượt qua đáng kể.

Tóm lại, đối với các nhà đầu tư lạc quan về năng lượng, nhưng không muốn chấp nhận rủi ro của một công ty năng lượng thuần túy, TTE sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một sự cân bằng tốt đẹp nhất.

TotalEnergies: Triển vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2023

TotalEnergies: Triển vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2023

TotalEnergies đề xuất mức cổ tức thông thường

Hội đồng quản trị đã họp vào ngày 7 tháng 2 năm 2023 và quyết định đề xuất với Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26 tháng 5 năm 2023 về việc phân phối cổ tức phổ thông là 2,81 €/cổ phiếu cho năm tài chính 2022, so với 2,64 €/cổ phiếu cho năm tài chính 2021, tăng 6,4%.

Do đó, có tính đến ba khoản cổ tức tạm thời thông thường là 0,69 €/cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị quyết định trước đó, cổ tức phổ thông cuối cùng cho năm tài chính 2022 sẽ là 0,74 €/cổ phiếu, tăng 7,25% so với cổ tức tạm thời thông thường.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã quyết định đề xuất xác nhận mức cổ tức đặc biệt 1 €/cổ phiếu cho năm tài chính 2022, được thanh toán vào ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Theo đề xuất, các cổ đông của TotalEnergies sẽ được hưởng lợi từ khoản cổ tức 3,81 €/cổ phiếu (bình thường cộng với đặc biệt) cho năm tài chính 2022.

Tùy thuộc vào sự chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông, cổ tức phổ thông cuối cùng sẽ được trả bằng tiền mặt.

BẢNG XẾP HẠNG
1
https://www.facebook.com/FxProGlobal
2
https://www.facebook.com/xtb
3
https://www.facebook.com/Vietnam.Exness
4
https://www.facebook.com/RoboForexOfficial
5
https://www.facebook.com/teletradeofficial/
6
https://www.facebook.com/zulutrade/
7
https://www.facebook.com/GlobalPrimeFx
8
https://www.facebook.com/xmvietnamese
9
https://www.facebook.com/icmarkets
10
https://www.facebook.com/Tickmill